общ, Прессъобщения, Състояние на техниката

Дизайн показателно за бъдещите станции

Примерен образец на автобусни спирки, които могат да бъдат използвани за ”Silistra-Ecofriendly-Viable-Electrical-Navodari Transport” ROBG-432.

Citește în continuare „Дизайн показателно за бъдещите станции”