Официални посещения, Прессъобщения

Корбу начин да влезе в пълна рехабилитация

Кметът Năvodari Флорин Chelaru подписан договорът за изпълнение за рехабилитация и модернизация на пътя от Корбу, промишлени Мидия – Năvodari маршрут до северния окръг Констанца и делтата на река Дунав.


Изпълнителите вече работят по проекта, на следващия месец ще бъде доведен оборудване и да започне работа.
Пътят ще бъдат рехабилитирани и модернизирани четири платна с дължина от 3840 m. С течение на рехабилитираните пътни раменете и тротоарите ще предоставят нови и ще се възстановят системата за събиране на дъждовна вода.
Ще подслони двупосочни велоалеи с дължина 7020 м, 3840 m, от които са разположени успоредно на булеварда реабилитиран и други 3180 м, за да украсят улиците на Констанца, врабчета и пчели.
Въпреки това, проектът в град Наводари ще бъдат инсталирани 36 автобус мултимодален, модерни за велосипеди и информационни табла.
Общата инвестиция е 7,896,727.80 евро. инвестициите на Общността се финансира по програмата Interreg имат Румъния – България.

редактиране 09 юли 2019 г. – facebook Primăria Năvodari